برای مشاهده رزومه مدیر عامل بنیاد دانشگاهی فردوسی اینجا کلیک کنید.