خوابگاه پردیس5:

 

این خوابگاه دارای زیربنای حدود 10636 مترمربع و 46 واحد آپارتمان 2 یا3 خوابه می‌باشد که در سال 1386 تأسیس شد. در هر آپارتمان دانشجویان بصورت گروه‌های 10 تا 12 نفره سکونت می‌یابند. این خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دوره‌های نوبت اول می‌باشد و توسط بنیاد دانشگاهی فردوسی ساخته شده است.

 

۲۰۱۷۰۹۲۶ ۰۷۵۴۲۹