خوابگاه مریم:

خوابگاه مریم در خانه مسکونی اهدایی خیّر نیکوکار جناب آقای مهندس مشارزاده و خانواده شان در زمینی به مساحت 500 متر مربع مشتمل بر 4 واحد مسکونی مجزا و ظرفیت پذیرش حدود 120 نفر دانشجو در خیابان فلسطین 4 در مهر ماه 1386 به بهره برداری رسید. این خوابگاه ویژه دانشجویان دختر شهرستانی نوبت دوّم دانشگاه است.

هر چند برنامه ریزی و سیاست گذاری در مورد آموزش در دانشگاه به عهده مدیریت دانشگاه است. اما بنیاد به منظور تقویت انگیزه در دانشجویان و ایجاد شوق بیشتر در آنان و رقابت سالم در بین دانشجویان کوشیده تا با نگاهی مشفقانه به تلاش و کوشش دانشجویان ساعی و قدردانی از دستاوردهای تحصیلی آنان، گرمای نشاط و دلگرمی را به وجود ایشان القاء کند و آن ها را برای رقابتی سازنده به تکاپوی بیشتر بکشاند. به موجب این طرح مقرر شد که در هر سال تحصیلی دانشجویان رتبه های اوّل، دوّم و سوّم کلیه رشته های تحصیلی دوره های کاردانی و کارشناسی دانشکده های مختلف که در خوابگاه مزبور ساکن هستند، به ترتیب از 100% ، 80% و 60% پرداخت شهریه اسکان معاف باشند. بدین ترتیب هر سال بیش از 20 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه از این جوایز برخوردار می شوند، که جنبه تشویقی و معنوی آن بیشتر مورد نظر طراحان حاضر بوده و خوشبختانه نظر استادان و کارشناسان صاحب نظر حکایت از آن دارد که این قبیل اقدامات می تواند در بهسازی فرایند تحصیلات دانشگاهی و ارتقاء راندمان آموزشی دانشگاه اثر گذار باشد. هم چنین می توان اذعان داشت در نظر گرفتن تسهیلات مذکور از دیگر مزیت های منحصر بفرد خوابگاه مریم در سطح شهر مشهد می باشد. تجهیز و ساماندهی کتابخانه در خوابگاه مریم یکی دیگر از فعالیت های بنیاد دانشگاهی فردوسی می باشد که جهت دسترسی هر چه بیشتر دانشجویان به کتابهای علمی، ادبی تاریخی، روان شناسی، تربیتی و غیره در سال 1387 توسط جناب آقای مشارزاده، واقف خوابگاه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

۲۰۱۷۰۹۲۶ ۰۷۵۳۰۱