ساختمان بقاء:

 

     با توجه به اينكه درصد كمي از دانشجويان ورودي دوره هاي كارشناسي و تعداد نسبتاً زيادتري از دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و بالاخص دانشجويان دوره هاي دكتري دانشگاه، متأهل بوده و يا در حين تحصيل تأهل اختيار مي نمايند كه اين امر سكونت آنها را در خوابگاههاي ساير دانشجويان با اشكال مواجه مي سازد، مسئولان دانشگاه هميشه درصدد بوده اند كه به نحوي شايسته نسبت به حل اين مشكل اقدام نمايند. خوشبختانه يكي از افراد نيكوكار و فرهيخته استان به نام آقاي علي باقرزاده كه خود شاعر و اهل علم و ادب بوده و از نزديك مشكلاتي را كه اين دسته از دانشجويان داشتند، احساس نمودند، زميني به مساحت 1000متر مربع را در خيابان هاشميه 14 بصورت رايگان به دانشگاه واگذار كه در آن ساختماني با زير بناي 3440 مترمربع در 5 طبقه مسكوني و 60 سوئيت و يك فضاي عمومي شامل نمازخانه، كتابخانه، نگهباني و غيره با كليه امكانات ممكن، جهت اين دسته از دانشجويان، به نام خوابگاه بقا در سال 1381 احداث گرديد و هم اكنون در اين خوابگاه شصت زوج جوان كوشا و پرانرژي در كنارهم به زندگي مشغول مي باشند. البته شايد زندگي چند نفره در يك فضاي كوچك در بدو امر سخت به نظر برسد، اما همين امكان داشتن زندگي مشترك در يك فضاي دانشگاهي، خود عاملي است براي ترويج و استحكام يك سنت الهي. زوج هاي جواني كه دوستان خود را مهمان اين فضاي گرم و آرامش بخش مي كنند، تا به آنها از صفاي اين زندگي بي تكلف و ساده و بي پيرايه سخن بگويند، داشتن همين فضاي 30 تا 40 متري محدود ساختمان بقاء را فرصتي مغتنم در دوران تحصيل براي جواناني مي دانند كه مسكن را مشكلي بزرگ بر سر راه زندگي مشترك مي دانند. و از اين روست كه بايد گفت«بقاء نشان روح مهربان و دلسوز پدراني است كه فرزندان ايران را همچون فرزندان خويش دانسته و به آنها عشق مي ورزند ». باشد كه " فرزندان امروز ايران نيز، با آموختن چنين درسهايي، پدران راستين نوباوگان فرداي جامعه ايران باشند".

 

۲۰۱۷۰۹۲۶ ۰۷۵۳۳۳