«گزارش فعالیت های فرهنگی اجتماعی بنیاد »

« از سال 1384 لغایت 1389»

 

با توجه به افزایش جمعیت جوان کشور و تقاضای اجتماع برای بهره مندی از آموزش عالی و لزوم همراهی و همکاری مردم به ویژه در زمینه تهیه امکانات لازم برای نسل جوان و با عنایت به فرهنگ و سنت های اسلامی مبنی بر تأمین نیاز مالی مراکز و نهادهای علمی، آموزشی و فرهنگی از سوی جامعه و ضرورت ترویج سنت های حسنه وقف، هدایا و کمک های مردمی و تشویق افراد خیّر برای رفع بخشی از کمبودها و تنگناهای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، بنیاد دانشگاهی فردوسی که مؤسسه ای عام المنفعه بوده و از بدو تأسیس تاکنون، حمایت از دانشجویان مستعد بی بضاعت یا کم بضاعت را با ایجاد مراکز رفاهی و آموزشی در دستور کار خود قرار داده است، برای جبران بخشی از این کاستی ها در دانشگاه فردوسی مشهد و به منظور تأمین سلامت و سعادت جامعه دانشجوئی این دانشگاه سعی نموده است، تا حدّ امکان احساسی توأم با همدردی با دانشجویان کم بضاعت و بیمار، و نگاهی مشفقانه به تلاش و کوشش دانشجویان ساعی و طالب علم، داشته باشد و با مساعدت به آنان و قدردانی از اینان، گرمای نشاط و دلگرمی را به وجود تک تک آنان القاء نماید. گزارش مختصر ذیل، شمّه ای از فعالیتهای فرهنگی بنیاد را در این زمینه مشخص می نماید.

1- پرداخت کمک هزینه تحصیلی، پرداخت بخشی از شهریه دانشجویان، هزینه خوابگاه و غیره، تعداد 64 دانشجو در سال تحصیلی 85-1384 مبلغ: 000/900/41 ریال.

2- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به تعدادی از دانشجویان از سال 1386 تا 1389 مبلغ: 500/912/57 ریال.

3- درمان دانشجویان بیمار بر اساس تفاهم نامه ای که بین بنیاد و مؤسسه حمایت از بیماران آسیب پذیر طوس در تاریخ 22/6/85 منعقد گردیده است. مبلغ: 000/000/100 ريال.

4- الف) معرفی و درمان رایگان دانشجویان بیمار بی بضاعت به پزشکان متخصّص و فوق تخصّص ‌رشته‌ های‌ مختلف پزشکی جهت مداوا طبق تفاهم نامۀ منعقده بنیاد و برخی از پزشکان نیکوکار و ارجمند استان.

   ب) پرداخت هزینه های داروی دانشجویان بیمار معرفی شده به مبلغ 975/089/50 ریال.

5- حمایت های مادی و معنوی از کنفرانس های علمی پژوهشی و جشنواره‌هایی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد به مبلغ: 000/000/52 ریال.

6- تجهیز کتابخانه مرکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه و خرید کتاب جهت مدارس مناطق محروم به به مبلغ: 000/200/5 ریال.

7- خرید یک دستگاه ماشین فتوکپی جهت کمیته نیکوکاری دانشجویان به منظور ایجاد اشتغال و در آمد زائی آنان به مبلغ: 000/800/58ریال.

8- اهداء یک تن برنج و 200 کیلو روغن به تعداد یکصد نفر از دانشجویان در شب های ماه مبارک رمضان 1389

9- الف) تقدیر از دانشجویان رتبه های اوّل، دوّم و سوّم سالهای اوّل لغایت چهارم کلیه رشته های تحصیلی دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 85 - 1384 به تعداد 727 نفر مبلغ : 000/975/308 ریال.

ب) تقدیر از دانشجویان رتبه های اوّل، دوّم و سوّم سالهای اوّل لغایت چهارم کلیه رشته های تحصیلی دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 86 - 1385به تعداد 807 نفر مبلغ: 000/975/342 ریال.

ج) تقدیر از دانشجویان رتبه های اوّل، دوّم و سوّم سالهای اوّل لغایت چهارم کلیه رشته های تحصیلی دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 87- 1386 به تعداد 854 نفر مبلغ: 000/950/362 ریال.

     د) تقدیر از دانشجویان رتبه های اوّل، سالهای اوّل لغایت چهارم کلیه   رشته‌های تحصیلی دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 89 - 1388 به تعداد 222 نفر، مبلغ: 000/600/66 ریال.

ه) تقدیر از فارغ التحصیلان رتبه های اوّل، دوّم و سوّم کلیه رشته های تحصیلی دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 89 - 1388 به تعداد 222 نفر، مبلغ : 000/340/104 ریال.

10- تقدیر از عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 89- 1388 با لوح تقدیری به امضای ریاست محترم دانشگاه و ریاست محترم هیأت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی به انضمام یک قطعه نشان بنیاد دانشگاهی فردوسی و بیست قطعه سکه تمام بهار آزادی.