پاسخ به سؤالات: 

1- آیا بنیاد دانشگاهی فردوسی یکی از واحدهای تابعه دانشگاه فردوسی مشهد است؟

خیر، بنیاد مؤسسه ای عام المنفعه، غیر انتفاعی و مردم نهاد است که توسط جمعی از افراد خیر و نیکوکار دانشگاهی و غیر دانشگاهی به صورت مستقل از تشکیلات دانشگاه فردوسی مشهد اداره می شود. در عین حال طبق اساسنامه با توجه به ضرورت حفظ ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه ، رئیس وقت دانشگاه و معاون آموزشی وقت دانشگاه، عضو هیأت امناء بنیاد و معاون دانشجویی و فرهنگی وقت دانشگاه نیز عضو هیأت مدیره می باشند.

2- خط مشی بنیاد برای جلوگیری از تداخل وظیفه با مدیریت دانشگاه چیست؟

خط مشی کلی بنیاد، کمک به دانشگاه فردوسی مشهد در راستای رفع مشکلات دانشگاه و کمک به آن در جهت تحقق دانشگاهی برتر در منطقه است. لذا خط مشی کلی بنیاد، پرهیز از انجام اموری است که بنحوی در برنامه های رسمی دانشگاه پیش بینی شده و یا در سر فصل های بودجه سالانه دانشگاه، برای انجام آنها ردیف اعتباری در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر انجام فعالیت هایی مورد نظر است که می توانند دانشگاه را در نیل به اهداف خویش کمک کنند. امّا دانشگاه به دلیل نبودن اعتبار یا الزامات قانونی قادر به انجام این فعالیت ها نمی باشد. عضویت رئیس و معاون آموزشی وقت دانشگاه در هیأت امناء و هم چنین عضویت معاون دانشجویی و فرهنگی وقت دانشگاه در هیأت مدیره نیز با همین نگاه در اساسنامه بنیاد پیش بینی شده است، تا بنیاد همواره در ارتباط تنگاتنگ با مدیران وقت دانشگاه باشد و فعالیت های آن متناسب با خط مشی کلی ذکر شده و نیازهای دانشگاه انجام شود. نکته دیگری که در این ارتباط لازم است، این است که بنیاد در انجام فعالیت های خود همواره در نظر دارد که کمک های دریافتی از خیرین را صرف امور بنیادین نموده و از ورود به امور جاری و روزمره پرهیز نماید.

3- کمک های دریافتی بنیاد چگونه است؟

بنیاد تاکنون به طرق مختلف از طرف افراد خیر و نیکوکار به صورت های زیر حمایت شده است:

1- اهداء زمینی برای ساخت خوابگاه دانشجویان متأهل .

2- اهداء منزل مسکونی برای تبدیل آن به خوابگاه دانشجویان دختر شبانه .

3- اهداء یک قطعه زمین به مساحت یکهزار متر مربع جهت تأمین نیازهای آتی بنیاد.

4- اهداء آپارتمان برای تأمین جایزه سالانه عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه (از محل درآمد حاصل از اجاره آن).

5- کمک های مستمر تعدادی از کارخانجات و صنعتگران استان.

6- کمک های نقدی افراد خیّر دانشگاهی و غیر دانشگاهی.

4- روند واگذاری ساختمان یا آپارتمان به بنیاد چگونه است و چه تمهیداتی برای اعمال نیات واقف در آینده پیش بینی شده است؟

خیرین گرانقدری که جهت برآوردن نیات حسنه خود قصد داشته باشند که ملک یا ساختمانی را بصورت وقف به بنیاد دانشگاهی فردوسی واگذار تا در آمد آن صرف کمک به دانشجویان مستعد و بی بضاعت دانشگاه و یا صرف امور خاص دیگری که نظر ایشان می باشد گردد، می توانند جهت هرگونه اطلاعات بیشتر و مشاوره با مدیر عامل بنیاد به محل مؤسسه مراجعه فرمایند . بدیهی است طبق نظر واقف تفاهم نامه ای تنظیم و بر اساس آن، کلیه موارد مندرج در تفاهم نامه که بیانگر نیات واقف می باشد در سندی که در دفتر اسناد رسمی به ثبت خواهد رسید، درج می گردد. ضمناً بنیاد متعهد می گردد که کلیه مفاد سند ثبتی ملک مزبور را رعایت نماید.

5- نحوة کمک های نقدی به بنیاد چگونه بوده است؟

افراد علاقمند به همکاری با بنیاد از طریق تکمیل " فرم اعلام همیاری با بنیاد دانشگاهی فردوسی" آمادگی خود را برای کمک های نقدی به هر میزان که علاقمندند به بنیاد اعلام می دارند. در مواردی، این کمک ها به صورت یکجا و در موارد زیادی، افراد برای پرداخت ماهانه اعلام آمادگی نموده اند، که این کمک ها از طریق واریز به حساب بنیاد یا صدور چک و غیره انجام می گیرد. در خصوص اعضای محترم هیأت علمی وکارکنان محترم دانشگاه که "فرم عضویت افتخاری بنیاد" را تکمیل می نمایند طبق هماهنگی انجام شده با امور مالی دانشگاه، مبالغ پیشنهادی به صورت ماهانه از حقوق نامبردگان کسر و به حساب بنیاد واریز می گردد.

6- آیا افراد علاقمندان به همکاری با بنیاد می توانند نوع مصارف را نیز مشخص نمایند؟

بله، فرد علاقمند به همکاری با بنیاد می تواند در موقع تکمیل فرم مشخص نماید که این کمک در جهت کدامیک از برنامه های بنیاد (ساخت خوابگاه، درمان دانشجویان بی بضاعت، کمک به شهریه دانشجویان بی بضاعت، کمک هزینه به دانشجویان بی بضاعت، اهدای جوایز به دانشجویان برتر و یا سایر فعالیت ها) هزینه شود.

7- در احداث پروژه های خوابگاهی بنیاد، چگونه از افراد خیر و نیکوکاری که در انجام آن پروژه همکاری داشته اند یاد می شود؟

در پروژه های قبلی بنیاد (ساخت خوابگاه پردیس 5) که هم اکنون در حال بهره برداری است در محل درب ورودی خوابگاه، تندیس یاد بودی از کمک های خیرین بنا شده است که در هنگام افتتاح خوابگاه با حضور مسئولان و خیرین پرده برداری گردید. در آن محل بر روی تابلوی نفیسی اسامی کلیه افراد نیکوکار، ذکر شده است. علاوه بر آن افرادی که حداقل کمک آنها در حد 000/000/50 میلیون ریال بوده است، با نظر خودشان بر روی تابلوی نام خود آنها یا یکی از بستگان متوفی شان در جلو درب ورودی هر آپارتمان با عنوان " آپارتمان اهدائی خانم یا آ قای ................ " نصب شده است. چنانچه مبالغ پرداختی بالغ بر 000/000/500 ريال بوده است یک بلوک خوابگاهی (متشکل از چند آپارتمان ) بنام آنها نامگذاری شده است. این کار علاوه بر ارج نهادن به کمک های خیرین برای دانشجویانی که همواره در طول دورة بهره برداری از این خوابگاه در این آپارتمان ها ساکن می شوند، نیک اندیشی و نیکوکاری را نیز به آنها می آموزد و عملاً فرهنگ کمک به جامعه و همنوعان در نسل جدید اشاعه می یابد.

8- دانشجویان نیازمند چگونه می توانند از کمک های بنیاد برخوردار گردند؟

دانشجویان نیازمند می توانند با مراجعه به نمایندگان محترم بنیاد در دانشکده ها، تقاضای خود را به آنان تقدیم، تا در صورتیکه نیاز مبرم آنان مورد تأیید نمایندگان بنیاد قرار گرفت، دانشجویان با در دست داشتن تأیید شده خود به بنیاد مراجعه و ضمن تسلیم درخواست تأیید شده خود نسبت به تکمیل فرم اطلاعات اقدام تا در کمیته مربوطه بررسی و اعلام نظر گردد.

9- آیا کمک های بنیاد به دانشجویان بلا عوض خواهد بود؟

با توجه به تعداد زیاد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و محدودیت منابع مالی، مسلماً این کمک ها محدود بوده و صرفاً به دانشجویان بی بضاعتی که از نظر وضعیت تحصیلی مستعد باشند، تعلق می گیرد. در هنگام پرداخت وجه به این قبیل دانشجویان از آنها تعهد اخلاقی گرفته می شود تا پس از برخورداری از وضعیت مالی مناسب در آینده، نسبت به بازگرداندن آن به بنیاد اقدام نمایند تا با این کار، آنها نیز در دستگیری افراد بی بضاعت سهیم باشند.

10-بنیاد در درمان کدام دسته از بیماری ها به دانشجویان کمک می کند و این کمک به چه صورت انجام می‌شود؟

طبق توافق بنیاد دانشگاهی فردوسی با بعضی از بیمارستان ها و پزشکان متخصّص رشته های مختلف پزشکی شهرستان مشهد مقرر گردیده است که نسبت به انجام درمان دانشجویان بیمار نیازمند دانشگاه فردوسی مشهد که مبتلا به یکی از بیماری های روانی، ژنتیکی (تالاسمی، هموفیلی)، MS، کلیوی، سرطان، دیابت، داخلی، شکستگی ها، نقص عضو، معلولیّت و غیره می باشند، اقدام شود. بدیهی است دانشجوی بیمار می تواند جهت معرفی به پزشک متخصّص یا بیمارستان، با در دست داشتن مدارک پزشکی و دفترچه بیمه خود، ابتدا به پزشک معتمد بنیاد (مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، جنب اداره کل امور دانشجویی دانشگاه) و سپس به بنیاد دانشگاهی فردوسی مراجعه، تا با توکل به خداوند متعال، نسبت به درمان ایشان اقدام گردد. ضمناً دانشجوی بیمار ضمن تکمیل فرم" وام شرافتی" تعهد می نماید که هر زمان که ایجاب نمود، وجه دریافتی یا مبلغی بیش از آن را جهت معالجه دانشجویان بیمار دیگری به بنیاد دانشگاهی فردوسی باز پرداخت بنماید.

11- انتخاب دانشجویان ممتاز و دانش آموختگان برتر چگونه است و چه جوایزی به آنها تعلق می گیرد؟

بنیاد دانشگاهی فردوسی در تداوم اهداء جوایز به دانشجویان ممتاز به منظور ارتقاء بخشیدن به سطح علمی دانشگاه و ایجاد رقابت سالم بین دانشجویان در بهمن ماه سال 1388 شیوه جدید اهداء جایزه به این دسته از دانشجویان و دانش آموختگان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه را طبق مصوبه هیأت مدیره به شرح زیر اعلام نمود:

1- از دانشجویان رتبه های اوّل سالهای اوّل، دوّم و سوّم هر رشته تحصیلی در پایان همان سال تحصیلی یا ابتدای سال تحصیلی بعد، طی تقدیر نامه ای از طرف بنیاد و دانشگاه بهمراه سیصد هزار ريال بن کتاب، تقدیر بعمل خواهد آمد.

2- از دانشجویان رتبه های اوّل، دوّم و سوّم سال آخر (فارغ التحصیل)کلیه رشته های تحصیلی دوره های کاردانی و کارشناسی که در بین ورودی های آن دوره دارای بالاترین میانگین کلیه واحدهای گذرانیده باشند، با لوح تقدیری با امضای مشترک ریاست دانشگاه و ریاست محترم هیأت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی به انضمام یک عدد (قطعه) سکه طلا پارسیان در مراسمی که همه ساله در مهر ماه همان سال تحصیلی بطور مشترک توسط دانشگاه و بنیاد و با حضور مسئولان دانشگاه، مسئولان بنیاد، فارغ التحصیلان ممتاز و خانواده آنها و اعضای هیأت علمی وکارکنان دانشگاه و دانشجویان دانشگاه برگزار خواهد شد، تقدیر بعمل خواهد آمد.

12- جایزه عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه چیست و چگونه افراد می توانند برای دریافت آن نامزد شوند؟

بنیاد دانشگاهی فردوسی در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود به منظور همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد و هم چنین پاس داشت کیان دانش و ارج نهادن به فعالیت های علمی و پژوهشی استادان و تشویق و ترغیب هر چه بیشتر نسل جوان دانشگاهی و نخبگان به کار و تلاش علمی بیشتر، به موازات برنامه همه ساله تشویق از دانشجویان ممتاز دانشگاه، مبادرت به تنظیم و تصویب"آئین نامه نحوه اعطای جایزه علمی بنیاد دانشگاهی فردوسی به عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد" نموده است.

این جایزه هر سال به یک عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه در یکی از شاخه های چهارگانه (علوم انسانی و هنر- کشاورزی و دامپزشکی- علوم پایه- فنی و مهندسی) که بر اساس شرایط آئین نامه مزبور، در سطح دانشگاه یا کشور، از طریق کار و تلاش، به برجستگی های ویژه علمی، پژوهشی و فناوری نائل شده و بالاترین امتیاز را در بین اعضای آن شاخه تخصصی کسب نموده باشد، اعطا می شود.

جایزه عبارت از یک لوح تقدیر با امضای مشترک ریاست محترم دانشگاه و ریاست محترم هیأت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی به همراه یک نشان و بیست سکه کامل بهار آزادی می باشد.

13- جایزه فردوسی چیست و چه افرادی می توانند برای دریافت آن نامزد شوند؟

جایزه فردوسی که آئین نامه آن در 5 ماده و یک تبصره در جلسه مورخ 9/9/89 هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی به پیشنهاد و پشتیبانی مالی آقای دکتر محمد جواد یاحقی به تصویب رسیده است به دانشجویانی از دانشگاه فردوسی مشهد اهداء می شود که در زمینۀ فردوسی و شاهنامه، پژوهش یا اقدامی در خور توجه ( اعم از رساله، پایان نامه، مقاله، کتاب، طرح پژوهشی و ...) یا آثار هنری (طرح، نمایشنامه، اجرای نمایش، تندیس و...) انجام داده باشند.

زمان اعطای جایزه، مراسم سالانۀ تجلیل بنیاد دانشگاهی فردوسی از دانش آموختگان برتر و عضو هیأت علمی برجستۀ دانشگاه در مهرماه هر سال خواهد بود.

مرجع انتخاب اثر برتر و معرفی دانشجوی واجد شرط، قطب علمی فردوسی شناسی و در صورتی که به هر دلیل، قطب علمی قادر به این کار نباشد، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد خواهد بود.