نمای داخل 3

محوطه داخل 2محوطه داخل

طبقه همکف

طبقه چهارمطبقه اول

ساختمان

خوابگاهی بنیاد (پردیس 7)

ساخت مجتمع خوابگاهی بنیاد (پردیس 7)، واقع در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، با همیاری خیِّران دانشگرا از سال1388 شروع و در سال 1393 به پایان رسید و به دانشجویان دختر نوبت دوّم اختصاص یافت.

مشخصات مجتمع:

     زیربنا: 6500 متر مربع

     طبقات: 5

     تعداد آپارتمانها: 35 دستگاه یک، دو، سه و چهار خوابه

هریک از واحدها به نام یکی از خیِّران و یا نام هایی که ایشان پیشنهاد نموده اند، نامگذاری شده است.

     ظرفیت اسکان دانشجو: حدود500 نفر

     امکانات: آشپزخانه و سرویس بهداشتی در هر واحد، کتابخانه، فضای ورزشی، نمازخانه