مجتمع خوابگاهی پردیس7:

 

ساخت مجتمع خوابگاهی پردیس 7 واقع در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، با همیاری خیّرین دانشگرا از سال 1388 شروع و در سال 1393 به پایان رسید.

این خوابگاه با زیربنایی بیش از 6500 مترمربع با 35 واحد آپارتمانی یک، دو، سه و چهار اتاق خوابه و یک کتابخانه و نمازخانه به ظرفیت حدود 450 دانشجو جهت دانشجویان دختر شبانه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط بنیاد ساخته شده است. هریک از واحدها به نام یکی از خیِّرین و یا نام هایی که ایشان پیشنهاد نموده اند، نامگذاری شده است.

 

 

 

 

۲۰۱۷۰۹۲۶ ۰۹۰۰۰۱برای دیدن عکس های بیشتر کلیک کنید