"تشکیل نهمین جلسه مجمع عمومی عادی هیئت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی "

جلسة مجمع عمومی عادی هیئت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 1395 با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضاء در محل اتاق شورای ساختمان جدید بنیاد دانشگاهی فردوسی تشکیل و دستور جلسه به شرخ زیر اعلام شد:

         *انتخاب ریاست مجمع، دبیر مجمع و 2 نفر عضو هیئت نظارت، *تعیین 3 نفر اعضای جانشین هیئت امناء(مرحوم آقای مهندس شهرستانی، مرحوم حاج آقای حکیمیان و آقای دکتر حسن صیرفی)، *تعیین ریاست هیئت امناء و نائب رئیس هیئت امناء، *گزارش سالیانه بنیاد توسط ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل بنیاد، *گزارش بازرس بنیاد در خصوص طراز مالی و بودجة سال جاری، *انتخاب بازرسان.

      پس از قرائت دستور جلسه ابتدا هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند: آقای مهندس حمید مستشاری بعنوان رئیس مجمع، آقای دکتر حسین اشتیاق حسینی دبیر مجمع و خانم ها عذرا برزگر و ربابه باقرزاده بعنوان اعضاءِ هیئت نظارت تعیین شدند. سپس آقای دکتر محمد ابراهیم رحمانی شیروان به جای مرحوم مهندس سیدجواد شهرستانی و آقای دکتر علی حکیمیان به جانشینی مرحوم حاج عباس حکیمیان و خانم دکتر شهین رضائی رکنی به جای آقای دکتر حسن صیرفی که در جلسات شرکت نمی کردند و براساس اساسنامه بنیاد معزول شناخته شدند، به‌عنوان اعضای جدید هیئت امنای بنیاد دانشگاهی فردوسی انتخاب گردیدند. در این هنگام جهت انتصاب ریاست و نیابت ریاست هیئت امناء بنیاد أخذ رأی بعمل آمد و جناب آقای علی باقرزاده بعنوان ریاست هیئت امناء و آقای مهندس حمید مستشاری نیز بعنوان نائب رئیس هیئت امناء بنیاد تعیین گردیدند.

       جناب آقای علی باقرزاده ریاست محترم هیئت امناء ضمن تشکر از اعضای هیئت امناء که ایشان را به سمت ریاست هیئت امناء برگزیدند درخصوص بنیاد دانشگاهی فردوسی فرمودند که بنیانگزاران بنیاد حمایتشان بر سر بنیاد بوده که در طی این ده سال کارهای خوبی انجام شد و با کمک آنها اعتبار پیدا کرد، تا آنجا که نحوۀ کارمان مورد تقلید بقیۀ دانشگاه‌ها قرار گرفت و بنیادهای مشابهی در دانشگاه‌های دیگرز راه‌اندازی شد و این واقعاً موهبتی بود با همت شما عزیزان. بنده معتقد هستم که شرایط فعلی دولت و صنایع خیلی مساعد نمی‌باشد که خواسته های افراد را برآورده کنند. ضمناً سرمایۀ اصلی ما جذب اعتماد مردم بوده است که البته سرمایۀ اصلی ما دانشجویان و دانش آموختگان می‌باشند که از این دانشگاه مدرک تحصیلی گرفته‌‍اند و یا می گیرند آنها بایستی یکی از موارد مهمی باشند که پس از فراغت از تحصیل می‌توانند یار و یاور بنیاد باشند.

جناب آقای مهندس مستشاری نائب رئیس هیئت امناء بنیاد نیز سخنان خود را با این شعر شروع نمودند:

همت بلند دار که مردان روزگار                   از همت بلند به جایی رسیده‌اند

       انسان، باتوجه به گزارش مدیر عامل محترم بنیاد در خصوص افرادی که تمام مایملک خود را به همة بچه‌ها و نسل کنونی و آیندة مملکت تقدیم می‌کنند، واقعا تحت تأثیر قرار می‌گیرد و این بزرگترین خدمت است.

به نظر من چیزی که در گزارش مبسوط فوق از قلم افتاد این است که این اعداد و ارقام خیلی کم است. به نظر بنده آنچه مهم است خدماتی است که به یک دانشجو رسیده ، خدمتی که اگر نمی‌رسید معلوم نبود ضررش چقدر می‌باشد که این ارزش کار انجام شده است و بسیار مهم است. ضمناً همانطور که دوستان اشاره فرمودند بنیاد باید وارد مسئلة ارتقاء و مشکلات دانشگاه شود و در این زمینه نیز برنامه ریزی کند. در مقاله‌ای خواندم 930 دانشگاه برتر مطرح در دنیا هست که در ایران سه دانشگاه مطرح است: یکی دانشگاه شریف با چهارصدمین رتبه، دومی دانشگاه علم و صنعت با پانصدمین رتبه و دیگری دانشگاه امیر کبیر با هفتصدمین رتبه. به نظرم باید طوری برنامه‌ریزی شود که دانشگاه فردوسی نیز جزء این 930 دانشگاه برتر شود.

Omana Bonyad95 - 142

پس از آن گزارش سالیانه بنیاد توسط مدیر عامل بنیاد به شرح زیر به مجمع ارائه شد:

*تشکر از ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کافی و جناب آقای دکتر باقری بنیان‌گذار بنیاد دانشگاهی فردوسی و اعضاء محترم هیئت امناء بنیاد که در جلسه شرکت فرمودند، *ارائه لیست آورده های بنیاد در طی 12 سال فعالیت که حدود یکصدو ده میلیارد تومان بوده است، *ارائه بودجه سال 1394 با ذکر ارقام درآمدی و هزینه‌ای و ارائه بودجۀ پیش بینی شده سال 1395 بر اساس درآمد و هزینة سال قبل، *گزارش بورس‌های تحصیلی که به دانشجویان ورودی‌های سال 1395 دانشگاه فردوسی با رتبه‌های زیر 2500 کشوری آزمون سراسری دانشگاه‌ها اعطاء خواهد شد و هدف ارتقاء سطح علمی دانشگاه می‌باشد.

     سپس جناب آقای مهندس محمد فقیه زاده بازرس طی گزارشی تمام موارد ارائه شده در خصوص طراز مالی و بودجه را که توسط مدیر عامل محترم بنیاد ارائه و قبلا مورد بررسی قرار گرفته است مورد تأیید قرار دادند.

        آنگاه جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری عضو محترم هیئت امناء بنیاد و مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تجلیل از خدمات شایستة بنیاد دانشگاهی فردوسی در طی 12 سال فعالیت خود، نیز مواردی را یادآوری فرمودند و پیشنهاد دادند که بنیاد در این زمینه‌ها نیز قدم‌های شایسته‌ای بردارد:

-         فعالیت یک نهاد مردم نهاد در حوزة آموزش عالی برای ارتباط میان اجتماع و دانشگاه؛

-         کمک به تجهیزات آزمایشگاه‌ها و ایجاد شهرک فن‌آوری؛

-         جایگزینی خوابگاه های فرسوده توسط دانشگاه؛

-         ارائه خدمات مورد نیاز دانشگاه جهت صرفه جویی در وقت مسئولین تا آنها فرصت بیشتری جهت کارهای اساسی داشته باشند.

 

     جناب آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه نیز ضمن تشکر از حضور اعضاءِ هیئت امناء و هیئت مدیره بنیاد و تبریک اعیاد و تشکر از بنیان‌گذاران بنیاد مخصوصاً جناب آقای دکتر باقری و اینکه ایشان با سمت فعلی که دارند می توانند بنیاد را بیشتر کمک نمایند؛ گزارش برگزاری المپیاد ورزشی که در حد بسیار بالایی برگزار شد و دانشگاه فردوسی مقام اول و دختران مقام دوم را کسب نمودند، ارائه نمودند و موارد زیر را خاطر نشان فرمودند: دانشگاه فردوسی مشهد در فعالیت‌های فرهنگی رتبة اول را کسب نموده است؛ هیچ دانشجوئی از نظر مریضی و تغذیه مشکل ندارد و این امر به کمک بنیاد دانشگاهی فردوسی تحقق یافته است؛ جذب نخبگان در دانشگاه فردوسی مشهد بسیار مهم است که به کمک بنیاد نیاز است. ضمنا یکی از آن موارد تأسیس دانشکدة حقوق می‌باشد که به جذب نخبگان کمک بسیار خواهد نمود؛ انتظار از بنیاد این است که با یاری بیشتر به دانشگاه، وابستگی به بودجه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کم شود. انتظار بعدی این است که دانشگاه را در تهیۀ تجهیزات مهم و مورد نیاز یاری دهند؛ خوابگاه پسران از نظر تعداد افراد در اتاق ها زیاد است که در اینجا نیز نیاز به کمک است و اگر خیِّران بخواهند مشارکت کنند جای مناسب برای ساخت وجود دارد.

 

قبل از پایان جلسه جهت انتخاب بازرس اصلی و علی البدل رأی گرفته شد که آقای مهندس محمد فقیه زاده بعنوان بازرس اصلی و آقای مهندس محمد گرجستانی به‌عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

       در پایان جلسه آقای دکتر علی حائریان در مورد انتخاب استاد برجسته سال قبل طی گزارشی فرمودند که هدف اصلی از انتخاب استاد برجسته ارتقاءِ سطح علمی دانشگاه است. داشتن تألیفات و انتشارات فقط شرط ورود به فرآیند انتخاب است. و برای انتخاب استاد برجسته شاخص‌های دیگری نیز لازم است. ازجمله؛ فعالیت‌های مؤثر اقتصادی-اجتماعی، علمی-فرهنگی، تبدیل علم و دانش به ثروت، خلق دستاوردهای ارزنده از جمله اختراعات منجر به تولید مؤثر، عضویت در فرهنگستان‌های چهارگانة کشور، تربیت دانشجویان برجسته، رونق‌دادن به انجمن‌های علمی، تلاش مؤثر یا پیشگامی در راه‌اندازی قطب علمی دانشگاهی. در این رابطه جناب آقای دکتر سیدرضا موسوی حرمی استاد محترم رشته زمین‌شناسی، دانشکدة علوم پایه امتیازات لازم را کسب نمودند که امروز جایزۀ عضو هیئت علمی برجسته سال94-1393 بنیاد را دریافت می‌نمایند. ضمناً جایزه عبارت از یک نشان طلای بنیاد دانشگاهی فردوسی و 8 سکۀ تمام بهار آزادی به انضمام یک لوح تقدیر با امضاء ریاست دانشگاه و ریاست هیئت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی می‌باشد که ایشان 5 سکه را به بنیاد تقدیم کردند تا به هر نحوی که صلاح می‌دانند استفاده نمایند.

این جلسه در ساعت 11 صبح به پایان رسید.

 

 

نشان بنیاد
 

 

DR.HARAMI

 

Omana Bonyad95 - 121