*خصوصیات اخلاقی براساس گروه خونی

*ساختار مغز مثبت‌اندیشان و منفی‌نگران

*درخت بی مرگی