«جایزه عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه توسط بنیاد دانشگاهی فردوسی»

 

 

 

بنیاد دانشگاهی فردوسی در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود و به منظور همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد و ارتقای کمی و کیفی آن و همچنین پاس‌داشت کیان دانش و ارج نهادن به فعالیتهای علمی و پژوهشی و تشویق و ترغیب اعضای محترم هیأت علمی به تلاش علمی بیشتر و ایجاد رقابت سالم، همه ساله نسبت به انتخاب، معرفی و اهداء جایزه به عضو هیأت علمی برجستة دانشگاه فردوسی مشهد، اقدام می‌نماید.

 

     انتخاب عضو هیأت علمی برجسته براساس آیین‌نامه انتخاب عضو هیأت علمی برجسته صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که چهار شاخة تخصصی در سطح دانشگاه فردوسی تعریف شده است: 1. شاخه علوم انسانی؛ 2. شاخه علوم پایه؛ 3. شاخه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی؛ 4. شاخه مهندسی، معماری و شهرسازی.

 

     این انتخاب به صورت ادواری هر 4سال یکبار به یک نفر از اعضای هیأت علمی یکی از این شاخه‌ها برای این جایزه در نظر گرفته می‌شود و روند این انتخاب به این صورت است که اسامی اساتید از معاونت‌های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه استعلام و سپس مستندات و فعالیت‌های اساتید مربوطه در کمیتة علمی-پژوهشی بنیاد، بررسی و استاد برجسته انتخاب می‌شود. از جمله فعالیت‌های مؤثر در گزینش، فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی، کارآفرینی، تربیت دانش‌آموختگان برجسته‌ای که در کشور منشأ اثرات مثبت شده‌اند، اشتهار ملی، اعتبار بین‌المللی، خدمت رسانی به جامعه و غیره می‌باشد.

 

     جایزه عبارت است از یک لوح تقدیر با امضای رئیس دانشگاه، و رئیس هیأت امناء بنیاد، یک نشان نفیس طلا به وزن تقریبی 28 گرم به نام نشان بنیاد دانشگاهی فردوسی و 8 سکه تمام بهار آزادی.

 

     اعطای این جایزه از سال 1389 با اعطای جایزه به عضو هیأت علمی برجسته در شاخه تخصصی علوم انسانی شروع شده است.

 

 

«برگزیدگان دریافت جایزه عضوهیأت علمی برجسته در طی سالیان گذشته»