بنیاد دانشگاهی فردوسی از نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392 شروع به شارژ کارت تغذیه دانشجویان نیازمند نموده است که بودجه آن توسط خیرین نیک‌اندیش بنیاد تأمین می‌شود. ترم گذشته 268 نفر به مبلغ 184/970/000هزار ریال، تحت پوشش قرار گرفتند.

با آغاز نیمسال دوم سال جاری تحصیلی نیز شارژ کارت تغذیه انجام می‌شود و دانشجویان در جهت آشنایی بیشتر با بنیاد؛ به‌صورت افتخاری می‌توانند با بنیاد در زمینه‌های مختلف همکاری نمایند.

چشم به راه شما دانشجوی گرانقدر هستیم تا ما را در ارائه هرچه بیشتر و مطلوب‌تر خدمات به دانشجویان عزیز، یاری رسانید.