همزمان با روز درختکاری در 15 اسفند ماه 1395، به مناسبت این سنت حسنه،مدیر عامل محترم بنیاد و اعضاء آن، در حاشیه ساختمان بنیاد مبادرت به کاشت 25 اصله نهال نمودند. این اقدام همچنین در اطراف خوابگاه پردیس 7 که یکی از خوابگاه‌های بنیاد است با کاشت 115 اصله نهال درخت سیب، انجام شد.

    گفتنی است درختکاری در ایران دارای پشتوانه‌ای از علایق ملی و سنت تاریخی است. تاریخ نشان می‌دهد که ایرانیان باستان، جشن‌های خاصی داشتند و در این جشن‌ها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می‌گذاشتند. روز درختکاری در 15 اسفند هر سال برگزار می‌شود که ایرانی‌ها با کاشت نهالی به استقبال سال نو رفته و در واقع با این کار نمادین در آستانه بهار، زندگی را به زمین بازمی‌گردانند.

P1010002

 tree1