انتخاب دبیر شورای مرکزی

اولین جلسه شورای مرکزی کانون دانشجویی یاریگران بنیاد دانشگاهی جهت تعیین دبیر این کانون، برگزار شد. در این جلسه که با حضور 5 نفر از اعضای اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل شورای مرکزی تشکیل شد، از میان دو نامزد دبیری کانون، خانم زمانی به‌عنوان دبیر این کانون در ترم جاری از سوی جمع انتخاب شدند.


۲۰۱۶۱۰۱۵ ۰۹۳۳۴۸