حمایت مالی اعضای هیأت مدیره بنیاد از ساخت مدرسه در روستای بیراگند:

دانشجویان همراه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در نظر دارند یک مدرسه دو کلاسه را در روستای بیراگند استان سیستان و بلوچستان، آغاز کنند. این روستا علیرغم وجود بیش از 30 دانش‌آموز، فاقد فضای فیزیکی است. اعضای هیأت مدیره بنیاد با پرداخت بیش از 15 میلیون تومان از این طرح خداپسندانه حمایت نمودند.