مصوبات کمیته روابط عمومی بنیاد دانشگاهی فردوسی

کمیته روابط عمومی بنیاد در شهریورماه 1396 تشکیل جلسه داد. برخی از مهم‌ترین مصوبات آن به شرح زیر است:

-بنیاد برای معرفی هرچه مؤثرتر اهداف و ظرفیت‌های بنیاد به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی بیشتر برنامه‌ریزی کند.

-از همکاری دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت‌های نیکوکارانه بنیاد برای فعال‌سازی دفاتر مجازی و حقیقی بنیاد در دانشکده‌ها استفاده گردد.