«انتخاب عضو هیأت علمی برجسته سال تحصیلی96-95»

 

بنیاد دانشگاهی فردوسی

 

        بنیاد دانشگاهی فردوسی در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود و به منظور همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد و ارتقای کمی و کیفی آن و همچنین پاس‌داشت کیان دانش و ارج‌نهادن به فعالیت‌های علمی و پژوهشی و تشویق اعضای محترم هیأت علمی به تلاش علمی بیشتر و ایجاد رقابت سالم، همه ساله نسبت به انتخاب عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه فردوسی بر اساس آیین‌‌نامه آن، اقدام می‌نماید.

 

       این انتخاب به صورت ادواری هر 4 سال یکبار به یک نفر از اعضای هیأت علمی یکی از شاخه‌های چهارگانه علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی- منابع طبیعی و دامپزشکی و همچنین شاخة مهندسی، معماری و شهرسازی صورت می‌گیرد و روند این انتخاب به این صورت است که اسامی اساتید برتر از معاونت‌های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه استعلام و سپس مستندات و فعالیت‌های اساتید مربوطه در کمیتة علمی-پژوهشی بنیاد، بررسی و استاد برجسته انتخاب می‌شود. از جمله فعالیت‌های مؤثر در گزینش، فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی، کارآفرینی، تربیت دانش‌آموختگان برجسته‌ای که در کشور منشأ اثرات مثبت شده‌اند، اشتهار ملی، اعتبار بین‌المللی، خدمت‌رسانی به جامعه و ... می‌باشد.

 

       پس از برگزاری جلسات کمیته علمی پژوهشی بنیاد در طی دو ماه گذشته، در آخرین جلسه کمیته مورخ 96/08/04، جناب آقای دکتر قوشه عابدهدتنی از گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی، به‌عنوان عضو هیأت علمی برجسته سال جاری انتخاب گردیدند که در مراسم جشن دانش‌آموختگان که هرسال در آذرماه توسط بنیاد برگزار می‌شود، از ایشان تقدیر به‌عمل خواهد آمد.