حمایت بنیاد دانشگاهی فردوسی

از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری تقاضامحور

       بنیاد دانشگاهی فردوسی در راستای تحقق اهداف خود به‌منظور کمک به دانشگاه فردوسی مشهد در جهت ارتقای کمی و کیفی آن و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم (کارآفرین) و دانشگاهی برتر در سطح ملی وبین‌المللی، تلاش می‌نماید از فعالیت‌های هدفمند پژوهش حمایت کند.

ازجمله اهداف این طرح عبارت است از:

*پیوند بیشتر دانشگاه با جامعه و استفاده از توان علمی دانشگاه در رفع چالش‌های موجود در سایر بخش‌های جامعه

*کمک به دانشگاه در تحقق برنامه راهبردی و نیل به دانشگاه کارآفرین

*کمک به شکل‌گیری هسته‌های تحقیقاتی هدفمند و مرجع در یک زمینه تخصصی خاص در دانشگاه

*بکارگیری دانشجویان مستعد در پروژه‌های تقاضامحور برای تربیت دانشجویان با مهارت کافی و کارآفرین

در ضمن بنیاد از طرح‌هایی حمایت می‌کند که شامل ویژگی‌های زیر باشند:

*پروژه‌ها تقاضامحور بوده و نتایج آن مورد نیاز یکی از بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و یا سایر بخش‌های جامعه باشد و خروجی آن بتواند به‌طور موثری به رفع مشکل آن بخش کمک نماید.

*تیم پروژه متشکل از یک عضو هیأت علمی باتجربه و موفق در حوزه مربوطه، حداقل یک دانشجوی کارشناسی، دانشجوی تحصیلات تکمیلی و یک فرد صاحب‌نظر در موضوع پروژه از بخش مورد تقاضا باشد. وجود این فرد در تیم پروژه به‌دلیل ضرورت شناسایی درست و کمک به اجرایی‌شدن نتایج حاصل از پروژه در بخش مورد تقاضا و استمرار فعالیت‌های تیم ضروری است.

*منابع مالی مورد نیاز پروژه به‌صورت حداقل 30درصد از بخش مورد تقاضا، حداقل 20 درصد از دانشگاه و حداکثر 50 درصد از بنیاد تأمین می‌گردد. بدیهی است باتوجه به نوع پروژه میزان درصدهای پیشنهادی فوق می‌تواند تغییر یابد. حقوق مادی و معنوی پروژه متعلق به حامیان می‌باشد.

*پیشنهاد پروژه در کمیته تخصصی علمی و پژوهشی بنیاد با حضور نماینده تام‌الاختیار معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به تأیید می‌رسد. در صورت لزوم حضور متخصصی از بخش مورد تقاضا برای توصیف و تشریح اهداف امکان‌پذیر می‌باشد.