دکتر محمدرضا آهنچیان استاد گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیته علمی پژوهشی بنیاد دانشگاهی فردوسی  به سمت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

      علیرضا ناظری، مدیر عامل بنیاد، طی پیامی این انتصاب را به ایشان تبریک گفت:

656

    با سلام و احترام و با نهایت مسرّت و خوشوقتی انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت مدیریت کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که نشان از شایستگی، مسئولیت پذیری و برنامه ریزی دقیق شما در حوزه های مختلف دانشگاهی دارد، از طرف هیأت امناء، هیأت مدیره و دیگر دست اندرکاران بنیاد دانشگاهی فردوسی به حضور جنابعالی تبریک و تهنیت عرض نموده، سلامت و توفیق روزافزونتان را در کلیه امور محوله آرزو می‌نماید.