نشست صمیمی رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر مشهد با هیأت مدیره بنیاد

          صبح پنجشنبه مورخ96/10/21نشست صمیمی رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر مشهد با هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی برگزار شد.

       در ابتدای این نشست اعضاء هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی به تشریح مسائل و مشکلات و دیدگاه‌های خود در حوزه شهر مشهد پرداختند و آنها را با منتخبین مردمی شورای پنجم درمیان گذاشتند.

       سپس محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه «لیست امید» تنها لیست شرکت کننده در انتخابات شورای شهر بود که از یک برنامه مدون برای اداره شهر بهره می‌برد و آن را به شهروندان ارائه کرد، اظهارداشت: این برنامه به صورت مکتوب و در باب چگونگی مدیریت شهر بوده که در اختیار اقشار مختلف قرار گرفته و منتشر شده است.

       وی در ادامه ضمن اشاره به درخواست یکی از اعضای هئیت مدیره بنیاد دانشگاه فردوسی مبنی بر لزوم ارائه گزارش های مالی روشن و مدون به مردم، افزود: صورت های مالی در بازه های زمانی مشخص منتشر می‌شود و حساب های شرکت های وابسته به شهرداری نیز شفاف است؛ از آغاز فعالیت شورای پنجم تا به امروز گزارشات مالی متعددی به شهروندان و مردم عزیز ارائه شده تا در جریان آخرین وضعیت شهر قرار گیرند.

      ارتباط گیری مجموعه مدیریت شهری با شهروندان از جمله تأکیدات و توصیه‌های اعضای هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی بود که حیدری در ارتباط با این موضوع، اظهارکرد: تعامل و ارتباط با مردم و شهروندان یکی از ویژگی های شورای پنجم بوده که در این راستا گام‌های جدی برداشته شده است؛ تنها ابزار مدیریت شهری، تعامل با مردم است و در کنار این تعامل، همکاری با نهادهای آکادمیک و دانشگاهی نیز در بهبود شرایط شهر و برطرف شدن مشکلات نقش بسزایی دارد.

     وی در پایان صحبت‌های خود بر لزوم برپایی نشست های مستمر با متخصصان و چهره‌های علمی و فرهنگی و دانشگاهی تاکید کرد و خواستار گسترش چنین نشست هایی شد.ضمناً بنیاد از شهرداری درخواست کرد که در زمینه معرفی بنیاد نیکوکاری دانشگاهی فردوسی به شهروندان مشهدی از طریق پخش آگهی‌های تبلیغاتی بنیاد بر روی تابلوهای تلویزیونی سطح شهر به بنیاد کمک کند.

photo 2018-01-30 09-26-29