جایزه دانشجویان رتبه برتر

هر فعالیت شاخص و ارزنده‌ای که در دانشگاه اتفاق می‌افتد توسط دانشجویان و اساتید است. این دو قشر جایگاه بسیار ویژه و ارزنده‌ای در دانشگاه دارند و خدمت به دانشجویان برتر علمی و فرهنگی را باید حائز اهمیت دانست.

بنیاد دانشگاهی فردوسی در جهت تشویق دانشجویان، همه ساله از دانشجویان رتبه اول سال‌های اول، دوم و سوم کلیه رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه با اهدای لوح تقدیر و بن کتاب، تقدیر بعمل می‌‍آورد. این جایزه توسط بنیاد به دانشکده‌ها ارسال می‌شود و هر دانشکده طی مراسمی از دانشجویان تقدیر به‌عمل می‌آورد.