جایزه فردوسی‌شناسی

در روز 28 مهرماه 1389 طی مراسمی از دکتر محمدجعفر یاحقی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، که به‌عنوان استاد برجستۀ دانشگاه فردوسی مشهد در شاخۀ علوم انسانی معرفی شده بود، از سوی بنیاد دانشگاهی فردوسی تجلیل به‌عمل آمد و تعداد 20 سکه بهار آزادی به این مناسبت به نامبرده اهداء گردید. ایشان بی درنگ خطاب به مدیر عامل بنیاد دانشگاهی فردوسی اعلام کردند که این سکه ها به دانشجویانی از دانشگاه فردوسی مشهد اهداء شود که در زمینۀ فردوسی و شاهنامه، پژوهش یا اقدامی درخور توجه انجام داده باشند.

این جایزه به آثار مکتوب (اعم از رساله، پایان‌نامه، مقاله، کتاب، طرح پژوهشی و ...) یا آثار هنری (طرح، نمایشنامه، اجرای نمایش، تندیس و ... ) دانشجویان شاغل به تحصیل رشته‌های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد که در زمینة فردوسی و شاهنامه، پژوهش یا اقدامی در خور توجه انجام داده باشند، تعلق میگیرد.

زمان اعطای جایزه، مراسم سالانۀ تجلیل بنیاد دانشگاهی فردوسی از دانش آموختگان برتر و استاد برجستۀ دانشگاه درهر سال خواهد بود.

مرجع انتخاب اثر برتر و معرفی دانشجوی واجد شرایط، قطب علمی فردوسی‌شناسی و درصورتی‌که به هر دلیل، قطب علمی قادر به این کار نباشد، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد خواهد بود و نیز میزان و تعداد سکه های اهدایی و همچنین تعداد آثار واجد شرایط در هر سال را، قطب علمی (یا گروه زبان و ادبیات فارسی) معین خواهد کرد. بدیهی است چنانچه در یکسال اثر واجد شرایطی نباشد، در آن سال اقدامی انجام نخواهد شد.

 

«برگزیدگان دریافت جایزه فردوسی‌شناسی در طی سالیان گذشته»

سال 1390:"* آقای جواد راشکی علی آبادی برای عنایت به شاهنامه فردوسی و شاهنامه‌سرایی در عصر فرمانروایی مغولان بر ایران (بررسی موردی: دو شاهنامه خطی در تاریخ مغول)

2- خانم فاطمه ماه‌وان به‌خاطر پایان‌نامه کارشناسی ارشد تحلیل ادبی نگاره‌ها در شاهنامة فردوسی.

سال 1391: 1- دکتر مرضیه خافی برای مقاله‌شناسی توصیفی-انتقادی فردوسی و شاهنامه از سال 71 تا 80

2- خانم فرزانه علوی‌زاده به‌خاطر سیمای شهرها و کاربری آیینی آن‌ها در ایران باستان (برمبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی)

3- خانم زهرا بستان برای تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی.

سال 1393: خانم فاطمه ماه‌وان رساله دکتری «متن پژوهی شاهنامه با رویکرد استفاده از نگاره‌ها».

سال 1394: خانم لیلا حق‌پرست برای مقالات علمی پژوهشی و ارائة دیدگاه‌های نوین در حوزة فردوسی ‌شناسی.

سال 1395: 1-آقای وحید بهرامی دانشجوی دکتری رشتة علوم سیاسی به‌خاطر4 مقالة علمی-پژوهشی دربارة شاهنامه

2- خانم طاهره سیفی‌زاده رشته زبان و ادبیات فارسی، به‌خاطر دفاع از پایان‌نامة بررسی قدرت زنان در شاهنامة فردوسی

سال 1396: خانم‌ها دکتر نغمه دادور و فاخره سلجوقی.