ساختمان اداری بنیاد دانشگاهی فردوسی

 

این ساختمان با زیربنایی حدود 400 مترمربع در زمینی به مساحت حدود 2500 مترمربع در سال 1395 در پردیس دانشگاه فردوسی مورد بهره برداری قرار گرفت و عمده اعتبارات ساخت آن از محل کمک‌های صاحبان صنایع پیشرو استان و کمک‌های مردمی تأمین شده است.

 

عکس ساختمان جدید بنیاد