استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی مشهد

 

آیین استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مسئولان دانشگاه و دانشجویان در سه روز متوالی (از 97/07/02 الی 97/07/04) در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم هریک از واحدهای دانشگاهی و تشکل‌های دانشجویی برای معرفی و شناساندن خود به دانشجویان جدید، غرفه‌هایی برپا نمودند. بنیاد دانشگاهی فردوسی نیز در این زمینه با برپایی غرفه‌ای به توزیع بروشور و ارائه خدمات بنیاد در جهت شناساندن خود به دانشجویان پرداخت.

 

۲۰۱۸۰۹۲۵ ۰۹۴۱۰۸

 

 

۲۰۱۸۰۹۲۵ ۱۰۴۳۳۶

 

۲۰۱۸۰۹۲۵ ۱۰۴۴۴۷