۲۰۱۵۱۲۱۵ ۲۲۳۵۱۳

 

بر این رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

 

که جز نکویی اهل کرم نخواهدماند

 

زنده یاد حاج عباس حکیمیان زندگی را به‌گونه‌ای دیگر تعریف کرد و رفت. او در طی زندگی پرثمرخویش عاشقانه به خدمت خلق کمر بست. بنیاد دانشگاهی فردوسی در آستانه سومین سالگرد در گذشت آن مرحوم، مقام شامخ این شخصیت صادق را که همواره حامی و پشتیبان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بوده است، ارج نهاده و یاد و خاطره‌اش را گرامی می‌دارد.

                                                                               بنیاد دانشگاهی فردوسی