تاریخچه بنیاد دانشگاهی فردوسی مشهد

بنیاد دانشگاهی فردوسی که مؤسسه‌ای علمی، فرهنگی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد، با اهداف خیرخواهانه و جلب مشارکت و کمک‌های مردمی در سال 1383 تأسیس گردیده است.

این بنیاد به شماره ثبت 1464 (ثبت شرکت‌ها) و مصوّب در دهمین جلسه مورخ83/10/14 هیأت امنای دانشگاه‌های شمال شرق کشور، مطابق نامه 11/15499 مورخ 83/11/07 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه‌ای رسمی می‌باشد.

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی