ياريگران خيرانديش پشتيبان فعاليت‌هاي بنياد  

شخصيت‌هاي نيكوكار و كارخانجات متعدد استان به‌ويژه شركت فرش مشهد، شركت آسفالت طوس، شركت خوشگوار مشهد، شركت فرش نگين، شركت فرش زمرد، شركت آبتين زرين، شركت تيراژ آژند، شركت صنايع چوب دقّت، شركت فافا، مؤسسه پرطاووس، شركت قند ثابت و شيرين خراسان، مجتمع گردشگري گلستان، شركت مشاور رهداد خراسان و... با اهداي كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي جهت احداث خوابگاه‌هاي پرديس 5 و 7، تأمين كمك هزينه‌هاي تحصيلي و درماني دانشجويان بي‌بضاعت، تشويق دانشجويان ممتاز و ساير فعاليت‌هاي خيرخواهانه بنياد

اهداي زمين براي اهداف خيرخواهانه بنياد:

         * اهداي 1000 مترمربع زمين توسط خيّر گرانقدر جناب آقاي مهندس علي ناظران

         * اهداي منزل مسكوني توسط نيكوكار گرامي جناب آقاي مهندس علي مشارزاده و خانواده ايشان جهت اسكان دانشجويان دختر شبانه

         * اهداي دو باب آپارتمان مسكوني توسط جناب آقاي مهندس محمد فقيه‌زاده و خانواده ايشان جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به اهداي جوايز به عضو هيأت علمي برجسته و دانشجويان ممتاز

*اهدای 300 مترمربع زمین توسط خیّر گرانقدر سرکار خانم آفاق رحیم زاده

   پزشكان نوع دوست ياريگر بنياد با كمك به درمان دانشجويان بيمار  

   اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد با اهداي كمك هاي نقدي جهت كمك به دانشجويان بي‌بضاعت

 

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی