اعطای بورس تحصیلی

یکی از مهم ترین مواردی که در طی 3 سال اخیر (از سال 1393 تاکنون) به‌منظور تحقّق یافتن بند 9 اهداف اساسنامۀ بنیاد که "همکاری با دانشگاه در جهت ارتقاء کمّی و کیفی آن بعنوان دانشگاهی برتر در سطح ملی و منطقه‌ای" می‌باشد و اجرائی گردیده است، تخصیص بورس‌های تحصیلی بنیاد به مدت 4 سال به دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه می باشد.

بدین ترتیب بنیاد در سال 1393 تعداد 3 نفر بورسیه، در سال 1394 تعداد 14 نفر، در سال 1395 تعداد 8 نفر و در سال 1396 تعداد4 نفر با مبالغ بورس ماهیانه از 250/000 تا 350/000 در ماه داشته است. در ضمن هیأت مدیره بنیاد و یک نفر از اعضای هیأت امنای بنیاد در یکی از جلسات اسفند ماه سال 1395 تصویب نمودند که جهت ارتقاء دانشگاه و جذب دانشجویان برتر از طریق دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه از ابتدای سال تحصیلی 1397-1396 به مدت 2 سال به 3 گروه 10 نفره از دانش آموزان با استعداد منتخب دبیرستان های مشهد که احتمالاً در آزمون سراسری دانشگاه ها جزءِ برترین های کنکور خواهند بود و احتمالاً جذب دانشگاه فردوسی می شوند، ماهیانه مبلغ یکصد هزار تومان پرداخت شود.

 

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی