سیصد و چهل و سوّمین جلسه هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی که اوّلین جلسه پس از برگزاری دوازدهمین جلسه مجمع عمومی عادی بنیاد می‌باشد، ساعت 7:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/05/03 با حضور آقایان محمّد فقیه‌زاده، حسین مشارزاده مهرابی، اصغر ناظران، علیرضا ناظری، فرامرز یغمائی، عباس یوسفی و خانم فاطمه هادوی اعضای هیأت مدیره و آقای علی‌اکبر باقرزاده عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره در اتاق شورای بنیاد تشکیل که نسبت به انتخاب ریاست و نائب‌رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بنیاد به شرح زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

 

*آقای فرامرز یغمائی ریاست هیأت‌مدیره؛

 

     *آقای عباس یوسفی نائب‌رئیس هیأت‌مدیره؛

 

     *آقای علیرضا ناظری مدیرعامل.

 

 IMG 4336

 

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی