كميته‌ روابط عمومي

 

خانم دکتر نسرین کیوانفر (مدیریت روابط عمومی بنیاد)                 آقای علیرضا ناظری (مدیرعامل بنیاد)

                                                                                                      

       كميته مشاركت‌هاي مردمي

 

آقای مهندس اکبر باقرزاده                آقای دکتر عبدالرضا باقری            آقای دکتر علی حکیمیان

آقای مهندس رضا حمیدی                آقای مهندس حمید شهرستانی        آقای مهندس محمد فقیه زاده

آقای مهندس محمد گرجستانی          آقای مهندس حمید مستشاری       آقای مهندس اصغر ناظران

آقای مهندس علی مشارزاده مهرابی    آقای علیرضا ناظری                    خانم دکتر فاطمه هادوی

آقای مهندس فرامرز یغمائی              آقای دکتر عباس یوسفی             خانم دکتر نسرین کیوانفر (مدیریت روابط‌عمومی‌بنیاد)

 

كميته فرهنگي اجتماعي

 

خانم ربابه باقرزاده                      خانم عذرا برزگر                      خانم دکتر شادی بلوریان

خانم زهره پولادین                     آقای دکتر سلمان ساکت          خانم دکتر صدیقه گوینده

 

كميته خوابگاه‌های تحت پوشش بنیاد

 

آقای مهندس علی مشارزاده           آقای مهندس اصغر ناظران      آقای علیرضا ناظری         آقای محمودصنعتی

 

كميته علمي پ‍ژوهشي

 

آقای دکتر علی حائریان اردکانی (مسئول کمیته)       آقای دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی       خانم دکتر فاطمه هادوی

آقای دکتر عبدالرضا باقری                                آقای دکتر محمدرضاتوکلی‌زاده               آقای‌دکترعباس‌یوسفی

آقای دکتر علیرضا کوچکی                               آقای دکتر خلیل مافی‌نژاد                     آقای علیرضا ناظری (مدیرعامل بنیاد)

 

كميته عمران

 

آقای مهندس علی اکبر باقرزاده          آقاي مهندس محمد فقيه زاده (مسئول کمیته)

آقاي مهندس علي مشارزاده مهرابي    آقاي مهندس محمدرضا قانع  

 

بورس‌های تحصیلی

 

آقای دکتر علی حائریان (مسئول کمیته علمی پژوهشی)             آقای دکتر ابراهیمی ویشکی (نماینده اعضای هیأت علمی دانشگاه)

آقای مهندس حسن الیاسی‌راد (معاون مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه)    آقای علیرضا ناظری (مدیرعامل بنیاد)

 

 

 


 

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی