2019/08/25, 17:20
2019-08-25-17-20-00 تحقق تفاهم‌نامه سه‌جانبه در راستای تحقق تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‎‌ای، بنیاد دانشگاهی فردوسی و معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی و عملیاتی‌کردن این تفاهم‌نامه، عصر...
2019/08/11, 07:34
2019-08-11-07-34-30"  آیین‌نامه بورس تحصیلـی بنیاد دانشگاهی فردوسی"   مقدمه یکی از اهداف بنیاد دانشگاهی فردوسی کمک به ارتقاء کمی و کیفی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاهی برتر در سطح ملی و منطقه­ ای است که...
2019/08/11, 05:03
2019-08-11-05-03-55بنیاد دانشگاهی فردوسی مشهد در راستای یکی از اهداف خود که ارتقای سطح علمی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه‌ها، بورس‌های تحصيلی را به...
2019/08/05, 09:06
2019-08-05-09-06-18امضای تفاهم نامه سه جانبه همکاری‌های مشترک علمی آموزشی بین دانشگاه فردوسی مشهد، بنیاد دانشگاهی فردوسی و مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‎های فنی و حرفه‎ای   به گزارش روابط عمومی بنیاد دانشگاهی...
2019/08/03, 05:42
2019-08-03-05-42-04              سیصد و چهل و سوّمین جلسه هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی که اوّلین جلسه پس از برگزاری دوازدهمین جلسه مجمع عمومی عادی بنیاد می‌باشد،...

"رزومه آقای علیرضا ناظری"

مدیرعامل بنیاد دانشگاهی فردوسی

 

ناظری

نام و نام خانوادگی: علیرضا ناظري

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد : 1321

محل تولد: نیشابور

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 شماره تماس: 38796773-051

سوابق تحصیلی:

*دیپلم ریاضی از دبیرستان خیام نیشابور در سال 1340؛

* فوق دیپلم تربیت معلّم از مرکز تربیت معلم مشهد در سال 1341؛

* کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1350؛

*دیپلم آموزش زبانهاي خارجی از دانشگاه سوربن پاریس با استفاده از بورس مشترك دولت فرانسه و وزارت آموزش و پرورش در سال 1353؛

* کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران در سال 1355؛

*دیپلم عالی آموزش زبان فرانسه از دانشگاه گرونوبل فرانسه با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1356؛

 *ثبت نام در دوره دکتراي زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه گرونوبل فرانسه در سال 1357 بصورت ترددي و انصراف از آن پس از حدود3/5سال‌مطالعه و پژوهش هاي مکاتبه اي بااستاد مربوطه به علت مشغلههاي فراوان آموزشی و اداري پس از انقلاب و عدم امکان تردد آسان به خارج از کشور در سالهاي اولیه بعد از انقلاب.

سوابق شغلی:

*آموزگار مدارس ابتدایی شهرستان نیشابور از سال 1341 تا 1344؛

* آموزگار مدارس ابتدایی شهرستان مشهد از سال 1344 تا 1350؛

* دبیر دبیرستان هاي دولتی تهران از سال 1350 تا 1352؛ 

*دبیر دبیرستان فرانسوي رازي تهران از سال 1353 تا 1355؛

* عضو هیأت علمی دانشگاه (فرانسوي) بوعلی سینا همدان از سال 1355 تا 1358؛

*عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان هاي خارجی دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1358تا 1361؛

* عضو هیأت علمی و مدیر کل آموزش دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1361 تا 1366؛

*نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاري آزمون هاي دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1361 تا 1366؛

*عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1366 تا 1367؛

*عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1367 تا1369؛

* عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1369 تا 1370؛

*عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1370 تا 1375؛

* عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد از سال1375 تا 1379؛

*عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فرانسه و مدیر کل آموزش دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1379 تا زمان بازنشستگی (82/08/01) ؛

*نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاري آزمونهاي دانشگاه فردوسیمشهد و استان خراسان رضوي از سال 1379 تا 1382؛

* عضو هیأت مؤسس بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون؛

* عضو هیأت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون؛

* عضو هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون؛

* مدیر عامل بنیاد دانشگاهی فردوسی از بدو تأسیس بنیاد (83/09/23) تاکنون.

 


  

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی