ساخت و ساز خوابگاه:

از آنجا که " ایجاد مراکز رفاهی و آموزشی و هم چنین ارائه خدمات رفاهی دانشگاهی مورد نیاز دانشجویان و همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد در جهت توسعه امکانات فوق" یکی از مهم ترین اهداف نه گانه اساسنامه بنیاد دانشگاهی فردوسی بوده و در واقع فلسفه وجودی بنیاد از آن نشأت می گیرد، لذا هیأت امناء بنیاد که متشکل از جمعی از خیرین دانشگاهی و غیر دانشگاهی می باشند و از طریق اطلاعاتی که از مسئولان وقت دانشگاه در اختیار آنان قرار گرفته بود به کمبود خوابگاه دانشجویان واقف بودند، در ادامه راهی که قبلاً توسط همیاران عمران دانشگاه پایه گذاری گردیده بود، در صدد بر آمدند که با جلب کمکهای مردمی، تأمین خوابگاه را که از مهم‌ترین نیازهای دانشگاه بود، در دستور اوّلین اقدامات خود قرار دهند و بنیاد تاکنون توانسته است با کمک نیک‌اندیشان مرتبط با بنیاد هفت خوابگاه با ظرفیت بیش از 2200 تخت فراهم آورد. در این راستا خوابگاه‌های بقا و پردیس5 را به دانشگاه اهدا کرد و خوابگاه‌های مریم، ناظران، اندیشه، پردیس7 و دکتر محمدفرهادی را خود اداره می‌کند. پیش از این دانشجویان دختر نوبت دوم و بسیاری از دانشجویان متأهل از خوابگاه‌های خودگردان کم‌کیفیت و پرهزینه در سطح شهر مشهد استفاده می‌کردند.

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی