امضای تفاهم نامه سه جانبه همکاری‌های مشترک علمی آموزشی بین دانشگاه فردوسی مشهد، بنیاد دانشگاهی فردوسی و مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفهای

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد دانشگاهی فردوسی، تفاهم ­نامه سه جانبه همکاری‌های مشترک علمی آموزشی بین دانشگاه فردوسی مشهد، بنیاد دانشگاهی فردوسی و مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفهای، طی نشستی در معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه چهاردهم مرداد ماه 1398 به امضا رسید. این تفاهم نامه با هدف بهره گیری موثر از توانمندی ها، ظرفیت ها و ایجاد مشارکت و همکاری های علمی-آموزشی چند جانبه هم افزا جهت تحقق اهداف آیین نامه «ارتقای توان اشتغال­پذیری دانشجویان دورة کارشناسی پیوسته» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اجرایی نمودن «الگوی مفهومی آموزش دانشگاه فردوسی مشهد»، منعقد گردید. این نشست با حضور دکتر رضا پیش قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، خانم منصوره شریف الحسینی مدیرعامل مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ­ای، آقای علیرضا ناظری مدیرعامل بنیاد دانشگاهی فردوسی، مهندس حمید مستشاری عضو هیأت مدیره و هیات امنای بنیاد دانشگاهی فردوسی و مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای، دکتر بهروز مشایخی فرد مشاور معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر نسرین کیوانفر مدیر روابط عمومی بنیاد دانشگاهی فردوسی برگزار شد. طبق این تفاهم ­نامه، کمیته­ راهبری متشکل از نمایندگان هر طرف به منظور پیگیری و اجرایی نمودن موضوعات تفاهم نامه تشکیل خواهد شد تا تمهیداتی برای ارتقای توان اشتغال پذیری و مهارت های دانشجویان کارشناسی جهت تربيت نيروي متخصص و ماهر مورد نياز بازار كار كشور فراهم گردد. این تفاهم‌نامه از زمان امضای آن به مدت چهار سال معتبر خواهد بود و چنانچه طرفین تمایل به ادامة اجرای مفاد آن را داشته باشند؛ قابل تمدید است.

 

 

 

IMG 4940-2

 

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی