بنیاد دانشگاهی فردوسی مشهد در راستای یکی از اهداف خود که ارتقای سطح علمی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه‌ها، بورس‌های تحصيلی را به پذیرفته‌شدگان دارای رتبه‌های برتر، به شرح زير اختصاص می‌دهد:

1. داوطلبان گروه آزمايشی علوم رياضي و فنی رشته‌های مهندسی با رتبه زير 500 كشوری با مبلغ بورس ماهيانه 3،500،000 ريال به مدت 4 سال تحصيلی؛

2. داوطلبان گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی رشته‌های غيرمهندسی با رتبه زير 3000 كشوری با مبلغ بورس ماهيانه 3،500،000 ريال به مدت 4 سال تحصيلی؛

3. داوطلبان گروه آزمايشی علوم تجربی با رتبه زير 3000 كشوری با مبلغ بورس ماهيانه 3،500،000 ريال به مدت 4 سال تحصيلی؛

4. داوطلبان گروه آزمايشی علوم انسانی با رتبه زير 200 كشوری با مبلغ بورس ماهيانه 2،500،000 ريال به مدت 4 سال تحصيلی؛

5. داوطلبان گروه آزمايشی زبانهای خارجی با رتبه زير 250 كشوری با مبلغ بورس ماهيانه 2،500،000 ريال به مدت 4 سال تحصيلی.

تلفن تماس: 4- 38796773-051

Telegram: @Bonyadfum

 

 

 

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی