تاریخچه بنياد دانشگاهي فردوسي مشهد


   بنیاد دانشگاهی فردوسی موسسه‌اي علمي فرهنگي، غيرسياسي، غيرانتفاعي و عام‌المنفعه است. این نهاد مستقل از تشكيلات رسمي دانشگاه فردوسي مشهد می‌باشد و موسسه‌اي رسمي است که با شماره ثبت 1464 (ثبت شركتها) و مصوّب در دهمين جلسه مورخ 1383/10/14 هيأت امناي دانشگاه‌هاي منطقه شمال شرق كشور، مطابق نامه شماره 15499/11 مورخ 83/11/7  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آغاز به کار کرده است.

 

شرح بیشتر چگونگی ایجاد بنیاد دانشگاهی فردوسی