• 11

  • عکس مجمع 96

  • sweet flower-

  • photo 2018-04-26 10-02-17

  • عکس ساختمان جدید بنیاد

  • IMG 4620

  • IMG 4645

 

تاریخچه بنیاد دانشگاهی فردوسی مشهد

 

 

بنیاد دانشگاهی فردوسی که مؤسسه‌ای علمی، فرهنگی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد، با اهداف خیرخواهانه و جلب مشارکت و کمک‌های مردمی در سال 1383 تأسیس گردیده است.

 

این بنیاد به شماره ثبت 1464 (ثبت شرکت‌ها) و مصوّب در دهمین جلسه مورخ83/10/14 هیأت امنای دانشگاه‌های شمال شرق کشور، مطابق نامه 11/15499 مورخ 83/11/07 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه‌ای رسمی می‌باشد.

 

 

شرح بیشتر چگونگی ایجاد بنیاد دانشگاهی فردوسی