از مهرت لبخند و امید ببخش

ما در بنیاد دانشگاهی فردوسی به این می اندیشیم که هیچ دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل مشکلات مالی و نبود امکانات مختلف از تحصیل و کسب موفقیت در رشته تحصیلی خود باز نماند.علاوه بر آن می کوشیم یار و مددکار دانشگاه در ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری باشیم. 

می توانم آینده بهتری را برای کشورم بسازم علم ، دانش و فناوری را مبنای توسعه کشورم قرار دهم اگر تو در کنارم باشی

بنیاد دانشگاهی فردوسی مؤسسه عام‌المنفعه و مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاه فردوسی مشهد

این بنیاد از سال ۱۳۸۳، فعالیت های رسمی خود را آغاز کرده است و این فعالیت ها در زمینه های زیر در حال اجرا است.

Image